2 tháng đầu năm: Malaysia là thị trường nhập khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam

2 tháng đầu năm: Malaysia là thị trường nhập khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Malaysia trong 02 tháng đầu năm, chiếm hơn 38-39% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 583.964 tấn.

MP & HLA layout (1200 × 600 px) (15)

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 02/2024 tăng 0,06% về lượng và tăng 4,3% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 743.919 tấn, trị giá 617,03 triệu USD.

Tính chung trong 02 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 1.480.983 tấn, trị giá 1,2 tỷ USD, giảm 19,8% về lượng và giảm 26,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Malaysia trong 02 tháng đầu năm 2024, chiếm hơn 38-39% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 583.964 tấn, trị giá 457,2 triệu USD, tăng 80,2% về lượng và tăng 68,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023; trong đó riêng tháng 02/2024 nhập khẩu giảm 43,4% về lượng và giảm 41,5% kim ngạch so với tháng 01/2024, đạt 221.119 tấn, trị giá 168,5 triệu USD.

Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 23-24% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 02 tháng đầu năm 2024, đạt 346.252 tấn, trị giá 294,02 triệu USD, giảm 20,4% về lượng và giảm 24,1% về kim ngạch; riêng tháng 02/2024 nhập khẩu đạt 243.010 tấn, trị giá 207,6 triệu USD, tăng 134,3% về lượng và tăng 140% về trị giá.

Thứ 3 là thị trường Hàn Quốc, 02 tháng đầu năm 2024 chiếm 21-22% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 53,3% về lượng và giảm 58,3% về kim ngạch, đạt 331.755 tấn, trị giá 263,9 triệu USD; riêng tháng 02/2024 nhập khẩu từ thị trường này tăng 4% về lượng và tăng 7,1% về kim ngạch.

Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 02 tháng đầu năm 2024 chiếm hơn 11% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, giảm 15,3% về lượng và giảm 21,2% về kim ngạch, đạt 165.849 tấn, trị giá 142,3 triệu USD; riêng tháng 02/2024 nhập khẩu đạt 116.196 tấn, trị giá 100,8 triệu USD, tăng 107,5% về lượng và tăng 110,8% về trị giá.

Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm hơn 2% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong 02 tháng đầu năm 2024, đạt 31.338 tấn, trị giá 26,5 triệu USD, giảm 79,5% về lượng và giảm 80,9% về trị giá.

Nguồn: Công thương
26/03/2024